Avem o obligație de ajustare a prețurilor. Ce facem cu ea?

Actualizată în: 15 feb.

Scurt istoric


Timp de zeci de ani, inclusiv 2 ani ulterior noilor legi ale achizițiilor publice din 2016, ajustarea prețurilor a fost un subiect tabu. Termenul lung în care ajustarea nu a fost aplicată, o noțiune firească oriunde în lume, a generat în mod evident un mod de gândire, nu doar o cutumă. Contractele mai răsărite conțineau, eventual, un articol sau capitol de ajustare cu mențiunea scrisă mare "Nu se aplică".


În Ianuarie 2018, HG 1 vine în sprijinul beneficiarilor cu clauze contractuale ce standardizează o metodologie de calcul extrem de clară și corectă, in opinia noastră. Este adevărat că HG 1 se aplică doar anumitor contracte [cu o valoare estimată peste pragul Art. 7(1)(a) din L98/2016, în prezent 26.093.012,00 Lei].


Din 18 iunie 2018 devine obligatorie ajustarea prețurilor în contractele cu o durată de peste 24 luni [prin modificarea HG 394 și 395/2016].


Volatilitatea extremă a prețurilor în ramura construcțiilor din ultimii 2 ani a condus la emiterea OG 15 / 2021, ajustarea devenind obligatorie pentru, practic, toate contractele de lucrări. Din acest moment "izvorul" interpretărilor a ajuns la un debit maxim istoric. Probabil fără exagerare, fiecare contract a fost ajustat într-un mod ... aplicat acestuia.


(prea) Scurt prezent


Suntem nevoiți să asimilăm toate perspectivele ajustării prețurilor "astăzi" și să le aplicăm perfect. Posibil?


Soluții


Administrația, în opinia noastră, ar trebui să facă ... administrație.


Lăsând la o parte Ghidul HG 1 elaborat de noi, care tratează pe larg aplicarea clauzelor de ajustare, rămân totuși o serie de întrebări : Valoarea ajustării se cumulează valorii estimate în etapa de pregătire? Totuși, cum bugetăm în implementare? Care sunt formulele cele mai echilibrate? Dar care ar fi cele mai bune pentru bugetul public? Care sunt riscurile bugetare? Previziuni există?


Oare să fie nevoie de un ghid privind ajustările în general? Având în vedere că în ultimele 8-10 luni valoarea lucrărilor a fost ajustată cu peste 20%, credem ca este nevoie de o adevărată Strategie de ajustare care să fie aplicată încă din etapa de pregătire, fundamentată pe cele mai bune analize statistice, matematice, juridice financiare și de management.642 afișări0 comentarii