OUG 47 și Indicele Prețurilor de Consum

Am tot insistat în articolele anterioare asupra faptului că statistica este o știință și nu un tabel publicat de INS.


După cum probabil știți, contractele și acordurile cadru de servicii privind proiectarea în domeniul infrastructurii de transport de interes național fac obiectul OUG 47 / 2022.


Articolul 3 (8) menționează că IPC este cel "diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale". Mai mult, este stabilită inclusiv formula de ajustare, bazată pe Indicele Prețurilor de Consum Total după cum urmează:


Va = Vo x [IPCn / IPCdata_referință] / 100

unde

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

- Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului / acordului-cadru,

- IPCn reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată, iar

- IPCdata referință reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei [...]


Despre Indicele Prețurilor de Consum și formula de ajustare


Indicele statistic este un procent rezultat din raportarea unei valori la altă valoare (de bază) spre deosebire de indicatorul statistic ce arată o valoare determinată în unitatea sa de măsură la o anumită dată [ex. de indicator statistic: Câștigul salarial mediu brut în Construcții, Martie 2022: 4.719 Lei].


Pentru a aplica formula din OUG 47, trebuie să folosim IPC Total al lunii prezente raportat la IPC total al lunii din data de referință [Ex: Ianuarie 2019]. Ce dorim să menționăm este că cei doi indici trebuie să fie calculați în aceeași bază pentru a fi comparabili.

IPC Total nu este un indice calculat în bază fixă, așa cum este Indicele de Cost în Construcții sau alții. IPC al unei luni este întotdeauna raportat la o altă lună (de bază) în principal luna anterioară sau luna decembrie a anului anterior, etc.


Așa cum se solicită prin OUG 47, ar trebui să găsim "în publicațiile oficiale ale Institutul Național de Statistică" Indici ai Prețurilor de Consum calculați in bază fixă [ex: 2015 = 100] și să introducem în formulă valoarea IPC din luna n raportată la IPC din luna de referință. Nu o să găsim astfel de informații în cadrul Publicațiilor INS, IPC Total fiind prezentat exclusiv ca raport față de luna anterioară, etc. Prin urmare nu o sa putem identifica IPC din luna Aprilie 2022 pentru a face raportul cu IPC din Ianuarie 2019, ambii indici fiind raportați în aceeași bază.


Dacă facem eroarea să introducem în formulă orice IPC Total găsit prin tabelele din Buletinele Statistice, o să ne rezulte un coeficient extrem de mic și extrem de greșit.


Unde găsim IPC Total al lunii "x" și al lunii "y" pentru formula din OUG 47?


Nicăieri.


Singurul Indice al Prețurilor de Consum cu bază fixă publicat în Buletinul Statistic de Prețuri este IAPC și anume Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum pe Grupele de Mărfuri și Servicii conform clasificări ECOICOP [Tabelul 7]. Însă acest indice nu este IPC ci IAPC, diferența între cei doi indici fiind reprezentată de metodologia de calcul.


Care este soluția


Până va apărea tabelul necesar în Buletinele Statistice, soluția ar fi utilizarea instrumentului de calcul pus la dispoziție de INS pe site-ul acestuia, care ne va returna raportul dintre IPC Total al lunii curente față de IPC Total al lunii de referință. Problema este că formula din OUG 47 nu poate fi aplicată deoarece nu o să cunoaștem valoarea IPC Total din luna "x" și a IPC Total din luna "y" ci direct raportul dintre acestea.


Prin urmare nu vom putea aplica formula așa cum este introdusă în textul legal ci doar în mod asimilat, eliminând o etapă și introducând direct valorea raportului dintre indici.


Se poate anexa oricărui calcul de acest tip documentul generat din site-ul INS, care oferă aceasă posibilitate de export în format în PDF, oficial, inclusiv cu denumirea autorității / entității. Accesați insse.ro și urmăriți pașii în clipul de mai jos.232 afișări0 comentarii