Se ... multiplică OG 15 / 2021

Actualizată în: 30 mar.

Ministerul dezvoltării a publicat spre consultare astăzi, 29.03.2022 proiectul de OUG care va înlocui practic OG 15 / 2021, deși nu o abrogă. Termenul de consultare publică este de 10 zile.


În principal, clauzele de ajustare vor deveni obligatorii pentru mai multe tipuri de contracte și pentru mai multe categorii de costuri - nimic anormal sau neașteptat.Din perspectiva obiectului contractului și a momentului intervenției


Clauza de ajustare devine obligatorie pentru:


1. Procedurile în derulare și contractele / acordurile cadru de lucrări, lucrări de întreținere, reparații curente, reparații capitale, inclusiv pentru utilajele, echipamentele și dotările din subcapitolele 4.3-4.6 din devizul general, exclusiv pentru proiectarea din capitolul 3 al devizului general;


2. Procedurile în derulare și contractele / acordurile cadru de furnizare utilaje, echipamente tehnologice și dotări necesare finalizării sau punerii in funcțiune a investițiilor publice realizate prin lucrările de la punctul anterior;


3. Procedurile în derulare și contractele / acordurile cadru de furnizare utilaje, echipamente tehnologice, dotări și produse destinate lucrărilor de întreținere / reparare / administrare / exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform OUG 43 / 1997.


Din perspectiva existenței și modificării clauzei de ajustare


Ordonanța se va aplica, sub încadrarea deja cunoscută de modificare conform Art. 221(1)(e), procedurilor și / sau contractelor:


1. Care nu au prevăzută o clauză de ajustare conform Art. 221 (1) (a) din L98/2021;


2. Care prin intervenția OG 15 / 2021 au clauza de ajustare introdusă, aceasta urmând a fi înlocuită cu formula prevăzută de noua ordonanță;


3. Care au prevăzută o clauză de ajustare conform Art. 221 (1)(a) din L98/2021, însă aceasta include diferiți indici de tipul rata inflației, etc, ce ar face ca valoarea ajustării să fie mai mică decât cea calculată conform noii ordonanțe.


Din perspectiva formulei de ajustare


O modificare importantă este cea referitoare la Data de Referință care devine în toate situațiile "luna anterioară depunerii ofertei" cu limitare la ianuarie 2019.


Vor face obiectul ajustării: toate costurile directe (material, manopera, utilaj, transport + utilaje/echipamente și dotări) și toate costurile indirecte.


Nu vor face obiectul ajustării: avansul, profitul și nici costurile cu proiectarea incluse în capitolul 3 al devizului general.


Indicele de ajustare: costurile vor fi ajustate cu Indicele de Cost Total în Construcții publicat de INS, fără diferențiere pe tipuri de lucrări, inclusiv pentru contractele de furnizare.


Obiectul ajustării


În mod evident, restul rămas de executat sau de furnizat, la data intrării în vigoare a noii ordonanțe.


Concluzii și opinii


Cu riscul de a ne repeta, ajustarea prețurilor contractelor este nouă pentru noi însă veche de jumătate de secol pentru administrațiile altor state.


Având în vedere efectele OG 15 din perspectiva incertitudinii, numeroaselor interpretări cu impact direct asupra fluenței procedurale, deși proiectul prezentei ordonanțe dezvăluie o intenție reală de simplificare, considerăm că trebuie să formulăm propuneri justificate în scop de clarificare, cel puțin pentru a nu munci mai mult la ajustări decât la proiecte. Doar spre exemplu:


- cum tratăm procentul de profit ce nu este stabilit prin contract și anexe, spre exemplu în contractele de proiectare și execuție sau mai ales în cele de furnizare?;


- cum tratăm profitul subcontractorilor în cadrul contractelor tip HG 1 și nu numai? Să nu uităm noul aliniat 218(7) din L98/2016 introdus prin OUG 26/2022 care prevede dreptul de plată directă pentru subcontractanții subcontractanților și furnizorilor contractantului. Întreg fluxul comercial funcționează pe bază de profit al fiecărui participant - care este definiția profitului și a costului în formula de ajustare?


- cum ajustăm, spre exemplu, o furnizare de mobilier cu Indicele de Cost Total în Construcții în condițiile Instrucțiunii ANAP Nr. 1 / 2021 și vădit deformate. Înțelegem că această instrucțiune cuprinde și elemente care nu sunt aplicabile (fiind prea detaliată pentru unii achizitori și contractori), însă principiile nu pot fi disjuncte fără un risc asociat (care se monetarizează rapid în favoarea sau în detrimentul bugetelor publice sau chiar în situații de modificare a criteriilor pe baza cărora a fost atribuit contractul);


- care va fi Data de Referință în cadrul contractelor tip HG 1, cu raportare la Clauza 1 (o) și la Art. 1 (6)(c) al Instrucțiunii ANAP 1 / 2021. Înțelegem că legea guvernează contractul însă diferența este nesemnificativă pentru a elimina o necorelare și implicit o întârziere sau o eroare în decizia achizitorului;


- în ciuda Art. 12(9) din Instrucțiunea ANAP 1 / 2021 ce obligă la ajustarea tuturor componentelor unui contract, pentru a elimina proiectarea din sfera ajustării este necesar ca aceasta să fie inclusă procentual în cadrul formulei de ajustare (similar profitului și avansului). Structura de calcul a situației de lucrări / certificatului de plată nu poate fi segmentată în mod facil și trasabil. Coeficientul de ajustare trebuie să poată fi aplicat la totalul solicitării de plată;


- cum se face estimarea valorică a actelor adiționale? Folosim o funcție statistică de prognoză simplă sau pot fi făcute recomandări prin ordonanță? (bugetarea semnificativ eronată afectează întreaga justificare a ordonanței);


Au mai rămas 10 zile pentru consultări, fapt ce poate conduce la anumite modificări. În oricare dintre cazuri, să ne pregătim din nou de evaluarea stadiului fizic, cereri, termene, acte adiționale, rapoarte către ordonatori, instrucțiuni ale AM-urilor, etc.


Până atunci, invităm membrii Q pe Forum pentru a comenta, și chiar pentru a elabora o propunere în consultare.

220329 - Proiect OUG ajustari
.doc
Download DOC • 172KB
220329 - Nota de fundamentare - Proiect OUG ajustari
.doc
Download DOC • 205KB