TERMENI ȘI CONDIȚII
DE UTILIZARE

Bun venit! Suntem cu adevărat încântați că sunteți interesați de Website-ul nostru și vă mulțumim pentru asta.

 

Mai jos enumerăm anumiți termeni legali importanți care se aplică oricărei persoane ce vizitează site-ul nostru web sau utilizează serviciile noastre. Acești termeni sunt necesari pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră, cât și pe noi și pentru a face serviciile noastre posibile și mai facile. Quadrum oferă o gamă largă de servicii și caracteristici și este posibil ca o parte din termenii de mai jos să nu fie relevanți pentru serviciile specifice pe care le accesați / utilizați.

 

Înțelegem că termenii juridici pot fi dificil de citit și am încercat să utilizăm formulări cât mai simple. Dacă aveți sugestii despre cum le putem îmbunătăți, sunteți binevenit să ne contactați la info@quadrum.ro.

 

CAPITOLUL 1

PREAMBUL ȘI DEFINIȚII

Articolul 1. Termenii și condițiile („Termenii”) sunt un set de termeni legali definiți de Administratorul Site-ului web în conformitate cu legile și normele în vigoare. Acestea guvernează activitățile Vizitatorilor pe Site, respectiv și relația dintre aceștia și Administratorul. Termenii și Condițiile reprezintă un acord între Administrator și Vizitatori. 

Articolul 2. În cadrul Termenilor, Administratorul Site-ului este reprezentat de Quadrum iar Vizitatorii / Utilizatorii sunt reprezentați de toate persoanele fizice / persoanele juridice care accesează Website-ul, având Contract încheiat cu Quadrum sau nu. Vizitatorii / Utilizatorii înțeleg că prin accesarea Website-ului acceptă implicit Termenii și Condițiile în calitatea pe care o dețin sau o reprezintă.

Articolul 3. Personalul Quadrum poate fi orice persoană căreia acesta îi acordă un drept de acces în procesul de administrare a Website-ului. 

CAPITOLUL 2

WEBSITE, ADMINISTRATOR, VIZITATOR, UTILIZATOR

Articolul 4. Prezentul document vizează utilizarea Website-ului administrat de Quadrum cu adresa principala https://www.quadrum.ro și toate adresele subsecvente. Administratorul este Quadrum Area SRL (denumită Quadrum sau Administrator), persoană juridică română cu sediul în Str. Alexandru Lăpușneanu Nr. 33, Sector 1, 012866 București, E-mail office@quadrum.ro, CUI 44995888, ONRC Nr. J40/16999/2021.

Articolul 5. Quadrum prestează Servicii prin intermediul Website-ului. Procedurile și procesele electronice implicate în derularea activității de prestare, la nivel de Website, sunt considerate de asemenea Servicii, însă acestea sunt gratuite și cu caracter de suport în prestarea Serviciilor principale, care necesită un Contract semnat cu Quadrum. Vizitatorii nu au calitatea de Membru / Utilizator, fapt pentru care nu pot accesa paginile rezervate acestora.

Articolul 6. Accesând Website-ul, Vizitatorul / Utilizatorul este de acord implicit, că a citit, a înțeles și va respectă acești Termeni cât și Politica de Confidențialitate. 

CAPITOLUL 3

ACORDUL ASUPRA TERMENILOR

Articolul 7. Accesarea Website-ului se poate face de către orice Vizitator care nu are calitatea de Utilizator. În măsură în care se aplică, Termenii și Condițiile sunt obligatorii inclusiv pentru Vizitatori. 

Articolul 8. În cazul în care conținutul Site-ului nu este destul de specific sau clar iar Vizitatorii / Utilizatorii consideră că sunt necesare informații suplimentare, va recomandăm să ne transmiteți detalii prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție pe Site (E-mail, Chat, Formular de contact, Forum, etc). 

CAPITOLUL 4

ACCESUL PE SITE

Articolul 9. Pentru a accesa și utiliza www.quadrum.ro este obligatoriu să aveți cel puțin 18 ani împliniți și să aveți calitatea legală, dreptul și libertatea de a accepta Termenii și Condițiile, ca un acord prealabil obligatoriu.

CAPITOLUL 5

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Articolul 10. Quadrum nu transmite niciun drept sau interes asupra sau față de proprietatea intelectuală a Quadrum (sau orice parte a acesteia), cu excepția licenței exclusive acordate Clienților săi ce face obiectul unui Contract și exclusiv în conformitate cu acesta. Niciuna dintre clauzele Termenilor și Condițiilor constituie o cesiune sau renunțare la drepturile de proprietate intelectuală ale Quadrum în temeiul vreunei legi.

Articolul 11. Vizitatorii / Utilizatorii înțeleg că întreg conținutul Website-ului, inclusiv denumiri, informații etc. se află în proprietatea / administrarea Quadrum și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris prealabil al Quadrum.

CAPITOLUL 6

RĂSPUNDEREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Articolul 12. În măsură permisă de lege, Quadrum, asociații, partenerii, acționarii, angajații, afiliații și/sau agenții săi nu vor fi răspunzători față de Vizitatori, Clienți și / sau Utilizatorii acestuia pentru nicio dauna directă, indirectă, incidentala, specială sau punitivă, oricare ar fi, inclusiv orice daune rezultate din 

 

(1) erori, greșeli sau inexactități ale sau în orice conținut; 

 

(2) orice vătămare corporală sau daune materiale legate de utilizarea de către Client a Serviciilor; 

 

(3) orice acces neautorizat la serverele noastre și/sau la orice informații personale și/sau la alte informații stocate în acestea; 

 

(4) orice întrerupere sau încetare a funcționalității Site-ului din motive tehnice neprevăzute; 

 

(5) utilizarea sau afișarea oricărui conținut postat de Vizitatori / Utilizator, trimis prin e-mail, transmis sau pus la dispoziție în alt mod prin Serviciile Quadrum; 

 

(6) evenimente în afară controlului rezonabil al Quadrum, inclusiv orice defecțiuni la internet, defecțiuni ale echipamentelor, întreruperi de curent electric, greve, dispute de muncă, revolte, insurecții, tulburări civile, lipsa de forță de muncă sau materiale, incendii, inundații, furtuni, cutremure, explozii, război, terorism, pandemii, acțiuni guvernamentale, ordine ale instanțelor, agențiilor sau tribunalelor sau neexecutarea de către terți; și/sau 

 

(7) pierderi de utilizare, date, profituri, fonduri comerciale sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza oricare sau toate Serviciile Quadrum.

Articolul 13.  Vizitatorul / Utilizatorul recunoaște și este de acord că aceste limitări ale răspunderii sunt alocări convenite de risc care constituie în parte considerația pe care o aveți pentru serviciile Quadrum și astfel de limitări se vor aplică chiar dacă Quadrum a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de răspunderi.

CAPITOLUL 7

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR 

Articolul 14. Quadrum își rezervă dreptul de a modifica, oricând și în mod unilateral, Termenii și Condițiile de accesare și utilizare a Website-ului. Pentru a evita orice neînțelegeri / dispute va recomandăm să revizuiți periodic rubrica Termeni și Condiții publicată pe Website. 

CAPITOLUL 8

COMUNICĂRI COMERCIALE 

Articolul 15. Putem folosi informațiile de contact furnizate de Vizitatori și Utilizatori pentru a trimite conținut și mesaje promoționale prin e-mail, mesaje, notificări în cadrul Website-ului, apeluri telefonice de marketing și forme similare de comunicare de la Quadrum sau partenerii noștri (acționând în numele Quadrum) sau listați pe Site, prin astfel de mijloace.

Articolul 16. Dacă nu doriți să primiți astfel de mesaje sau apeluri promoționale, puteți notifica Quadrum în orice moment sau puteți urmă instrucțiunile de „dezabonare” conținute în comunicările promoționale pe care le primiți.

CAPITOLUL 9

NOTIFICĂRI

Articolul 17. Va putem furniza notificări prin oricare dintre următoarele metode: 

 

(1) prin Site, inclusiv printr-un banner sau o fereastră pop-up; 

 

(2) prin e-mail, trimis la adresele furnizate; 

 

(3) prin orice alte mijloace, inclusiv orice număr de telefon, fax sau adresa poștală pe care ni le-ați furnizat. 

 

Notificarea Quadrum către Dvs. va fi considerată primită și în vigoare imediat ce a fost publicată pe Site sau trimisă și primită prin oricare dintre celelalte metode de mai sus, cu excepția cazului în care se indică altfel în notificare.

CAPITOLUL 10

LEGEA APLICABILĂ

Articolul 18. Legea în baza căruia funcționează Website-ul este legea română.

Articolul 19. Orice dispute rezultate în legătură cu Termenii și Condițiile vor fi guvernate, interpretate și aplicate în toate privințele numai și exclusiv în conformitate cu legile din România, fără a respectă principiile conflictului de legi. Toate aceste dispute vor fi soluționate exclusiv de către instanțele competente din București. 

CAPITOLUL 11

ALTE DETALII

Articolul 20. Termenii și Condițiile au forță obligatorie pentru Vizitatori / Utilizatori / Clienți și Utilizatorii acestora prezenți și viitori, pentru succesorii lor legali și pentru orice altă entitate și angajați ai acesteia ce ar rezulta în urmă fuziunii, absorbției, divizării sau a oricărei alte restructurări. 

Articolul 21. Invalidarea unei prevederi din Termeni și Condiții nu afectează sub niciun aspect validitatea, legalitatea și punerea în executare a celorlalte prevederi.